Evidence docházky – už ani jediný den bez systému Dignus!

Evidence docházky v předškolních, školních a dalších zařízeních se nyní může stát velmi snadnou činností, zabírající minimum času, avšak s dokonalými výsledky. Každodennímu složitému papírování odzvonilo. Elektronický čipový informační a docházkový systém Dignus podává pomocnou ruku těm, kteří se chtějí věnovat hlavně pedagogické a vychovatelské činnosti a nikoli, mnohdy až přebujelé, administrativě.

Dignus nevede jen evidenci docházky dětí a zaměstnanců vzdělávacích a výchovných zařízení, ale také evidenci celého provozu té které instituce. Získáte z něj například informace o dětech i rodičích, o zdravotních potřebách žáka, o dovolené pedagoga, atd.

Systém pracuje na základě RFID bezkontaktních čipových karet, které se přikládají ke snímači – děti jsou většinou rády, že si mohou s kartou „pípnout“ a často to udělají i několikrát za sebou. Pro tyto případy je systém nastaven tak, že registruje jen první pípnutí a ostatní ignoruje.

Díky software, který vycházel z praxe školských a vychovatelských zařízení, lze pracovat s moduly, které vám mohou poskytnout následující informace:

  • přehledná databáze rodičů a dětí
  • rozdělení dětí do jednotlivých tříd
  • přehled docházky v jednotlivých obdobích
  • výpočet školného a stravného z docházky a faktury pro rodiče (v docházce lze započítávat celé dny i půldny)
  • úhrady za kroužky nebo výlety – umí zpracovat a zúčtovat jednorázové i pravidelné aktivity
  • informace pro rodiče, fotogalerie, aktuality
  • spolupráce rodičů a pedagogů při výchově dětí
  • pokladní moduly umožní vést příjmy a výdaje jak v pokladně, tak i na účtech a elektronickou evidenci tržeb
  • provoz a správa zařízení, dovolená, apod.
  • sestavy a statistiky pro management

V databázi zůstávají zaneseny i neaktivní děti a historie, jejíž data je možno zpětně využít.

Postupně budou přibývat i další funkce tak, jak ukáže potřeba v praxi a požadavky uživatelů.