Public Management

Public Management

Klíčové znaky Public Managementu Mezi klíčové znaky PM řadíme následující: (Knox, 2003)  Reforma rozpočtů, především prostřednictvím snižování nákladů a vyšší průhlednosti při umísťování jednotlivých […]

O nás

O nás

Aktualitycz Aktuality, zajímavosti ze světa zpráv, dnešní zprávy, možnost zveřejnění tiskových zpráv. Novinky, aktuality, zajímavosti ze světa zpráv, dnešní zprávy, možnost zveřejnění tiskových zpráv a PR. […]