Vladimir Putin o chování USA

Moskva si přeje zlepšení vztahů se Západem, dodává Vladimír Putin o chování USA. Avšak některé kroky stejného Washingtonu, například schválení Magnitského aktu, k tomu nepřispívají. Vladimir Putin na otázku o chování USA odpověděl, nepřipomíná-li mu nynější situace na zahraničněpolitické aréně dobu studené války.

Vladimir_Putin2_Putin_Vladimir_Vladimir_Putin

Dále Vladimír Putin dodává: jisté ochlazení vztahů mezi Ruskem a západními státy začalo již v době irácké válečné kampaně roku 2003, připomněl prezident. Pak následovaly události v Libyi a dalších končinách světa, které Moskva nemohla ignorovat, řekl Vladimir Putin:-Již víckrát jsem vyslovil svůj postoj k této otázce. Vidíme chaos a nemyslíme, že postoj našich partnerů je bezchybný. Proč máme podporovat to, co nepokládáme za správné?

Vladimir Putin o chování USA dodává:

Během mé poslední zahraniční cesty bylo hodně času na jednáních věnováno právům sexuálních menšin a dalším podobným otázkám. Ale víte, mají vlastní standardy. Vyslovil jsem se tam a tady mohu také opakovat: když holandský soud povolil činnost organizace, která se věnuje šíření pedofilie, proč máme přejímat tyto standardy? Chtějí-li se rozmnožovat díky emigrantům, je to jejich věc, my do toho nezasahujeme. Máme jinou společnost, velmi rozmanitou zemi: Severní Kavkaz, Dálný Východ, Sever, centrální Rusko. Co když požádáme o zavedení našich norem u nich? Takže nebudeme radši nic po sobě žádat a budeme se navzájem respektovat.

Neprovokujeme žádné zhoršení vztahů. Copak to byli my, kdo přijali „seznam Magnitského“? Nikdo nedovede odpovědět, nač potřebovali novelu Jacksona-Vanika, která omezovala Sovětský svaz v obchodu s USA kvůli omezení vycestování sovětských Židů. Stalo se to před několika desetiletími. Dnes jsme se přiblížili k mezníku, kdy Rusko přijímají do Světové obchodní organizace, a to nikoli bez pomoci samotných USA. Ale háček je v tom, že kdyby zachovali novelu Jacksona-Vanika, měli by také ztráty ekonomické povahy, a tak ji byli nuceni zrušit. Byl to dobrý důvod zapomenout na všechno, co se stalo za studené války, a jít dál. Ba ne, chtěli mermomocí prosadit jinou protiruskou novelu, Magnitského akt.

Vladimir Putin o chování USA dále dodává:

Podle Putinových slov, předvedly USA schválením tohoto Aktu „imperské chování na zahraničněpolitickém poli.“ Možná, že také ruská odpověď na tento Akt nebyla bez přehmatů, ale Moskva byla nucena odpovědět, zdůraznil prezident.

Nehledě na podobné incidenty, mají Západ a Rusko hledat cesty k sblížení, cesty k lepšímu vzájemnému porozumění. Máme pracovat na zlepšení vztahů, uzavřel prezident.