Víte, co je kalibr?


Zabrousíme trochu do technických termínů, ale nemějte strach, nepůjde o nic super odborného. Princip fungování kalibrů je totiž docela jednoduchý. Přesto jsou v mnohých dílnách nepostradatelnými pomocníky.

Kalibry jsou zjednodušeně řečeno kontrolní nástroje používané k určení, zda výrobek odpovídá daným rozměrům, nebo nikoliv. Každý kalibr má dvě části. Jednu dobrou a druhou zmetkovou. Obě dvě zkusíte na výrobek nasadit a může dojít ke třem situacím:

  1. Dobrá část pasuje a zmetková nikoliv – rozměry jsou v pořádku.
  2. Dobrá část pasuje a zmetková také – rozměry výrobku jsou chybné.
  3. Dobrá část nepasuje a zmetková také ne – rozměry výrobku jsou chybné.

Nemusíte nic měřit, prostě zkusíte na výrobek nasadit dvě strany kalibru a vše je hned jasné. Proces je velmi rychlý, přímočarý, riziko lidské chyby zůstává velmi malé. Ideální do velkovýroby.

Kalibr je potřeba zvolit podle rozměru

Ve velkovýrobě se kalibry používají nejvíce, pro domácí kutily, kteří tvoří jednu věc daného druhu, by příliš neměly smysl. Každý kalibr je totiž na jeden konkrétní rozměr, nelze mu nijak nastavovat velikost.

Kromě toho existují různé typy kalibrů. Například závitové kalibry slouží pro ověřování rozměrů závitů. Existují závitové trny a kroužky podle toho, jestli potřebujete měřit vnější, nebo vnitřní závit. Třmenovými kalibry se měří vnější rozměry. Válečkový kalibr je vhodný na měření průměru válcového otvoru. Firmy prodávající kalibry mají na skladě některé standardní rozměry, zbytek vyrábí na vyžádání, třeba i na míru podle potřeb.

Výhody kalibrů:

  • Jednoduché a přesné.
  • Pohodlné a ekonomické.
  • Snadno se používají.

Nevýhody kalibrů:

  • Nedokážou změřit rozměr.
  • Neumí říct, v jaké části výrobního procesu je problém.
  • Kalibr lze použít jen na jeden konkrétní rozměr.

Zásadní je samozřejmě kvalita kalibru, musí si plně uchovávat svůj rozměr. Jejich výrobě se však věnují specialisté, u kterých se na kvalitu můžete spolehnout.

Tak a jste zase o něco chytřejší!