Česko-bavorské vztahy zaznamenávají v posledních letech pozitivní vývoj

Bernd Sibler, státní tajemník Bavorského ministerstva pro vzdělávání a kulturu, vědu a umění představil ve středu 2. března 2016 v prostorách Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice společně s Petrou Smolíkovou, náměstkyní ministra kultury aktivity a spolupráci mezi městy Plzeň a Regensburg, resp. mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko v kulturní oblasti.

IMG_3756

JUDr. Petra Smolíková, náměstkyně ministra kultury v České republice pro řízení sekce legislativní a mezinárodní vztahů:

Vzájemné česko-bavorské vztahy zaznamenávají v posledních letech pozitivní vývoj a získávají zcela novou dynamiku. Viditelným výrazem česko-bavorského přátelství je zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice, které bylo otevřeno v Praze v roce 2014. Výrazný posun v oblasti kulturní spolupráce spatřujeme v podpisu Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Bavorskem v roce 2015, které je vyústěním těchto nadstandartních pracovně-přátelských vztahů. Podpisem Memoranda potvrzují obě strany již tak dobrou kulturní spolupráci, zároveň by však mělo být základem pro další rozvoj a prohloubení kulturní spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem. Zmiňovaná společná zemská výstava by měla být jen prvním krokem na cestě k dlouhodobé spolupráci ve všech oblastech kultury. Prohlášením o společném záměru mezi Ministerstvem kultury České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vzdělávání a kulturu, vědu a umění byl položen základní kámen pro spolupráci muzeí, divadel, galerií a památníků.

IMG_3884 

Příkladem uveďme spolupráci mezi městy Plzeň a Řezno v rámci programu Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015. Česko-bavorská spolupráce byla v rámci celého projektu Plzně 2015 jednou z nejintenzivnějších a nejviditelnějších, což je dáno zájmem publika na obou stranách hranice, přípravou kvalitních projektů financovaných z přeshraničních fondů EU a především vynikající spoluprací zainteresovaných subjektů: městem Řezno, městem Plzeň, Plzní 2015 o.p.s. a Centrem Bavaria Bohemia. V rámci projektu regio2015 se uskutečnilo na sto akcí a spolupráce vyvrcholila projektem Bavorské kulturní dny, nad nimiž převzal záštitu bavorský premiér Horst Seehofer. Projektu se zúčastnilo na 25.000 návštěvníků a zařadil se tak mezi nejúspěšnější z celého roku Evropského hlavního města kultury 2015. Za účasti ministrů kultury České republiky Daniela Hermana a Svobodného státu Bavorsko Ludwiga Spaenleho, slavnostně ukončila Bavorské kulturní dny v Plzni akce „Květiny pro Plzeň“, koncipovaná jako poděkování za přeshraniční spolupráci.

PhDr. Květuše Sokolová, vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně:

Právě v loňském roce se v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury stala česko-bavorská přeshraniční spolupráce jednou z nejviditelnějších, neboť již od dob přípravy přihlášky o titul EHMK 2015 byl program stavěn na česko-německé přeshraniční spolupráci a propojení aktivit a kultur obou regionů. Pro letošní rok i další roky je plánována další aktivní spolupráce – každoroční pokračování Bavorských kulturních dnů v Plzni a realizace Českých kulturních dnů v Regensburgu, pod záštitou společnosti Plzeň 2015 v rámci trvalé udržitelnosti projektu vzniká Česko-bavorská kulturní platforma.

IMG_3831

Klemens Unger, kulturní referent města Regensburg:

„Plzeň bude v roce 2015 hlavním městem kultury“ – tato zpráva byla u nás v Řezně přijata s téměř stejnou radostí jako v našem partnerském městě. S nadšením jsme společně s našimi partnery, Centrem Bavaria Bohemia a společností Plzeň 2015, zahájili evropský projekt názvem „Impuls 2015!“, následovaný projektem „regio2015“, abychom také přispěli k této mimořádné události. Šest příspěvků řezenské strany k programu roku hlavního města kultury bylo živoucím výrazem tohoto nadšení. Abychom české a bavorské kulturní aktéry i v budoucnosti mohli podporovat v jejich přeshraničních záměrech, pracujeme v současné době s naším osvědčeným partnerem, společností Plzeň 2015, na koncepci nového evropského projektu.