EKG Holter – výdobytek současné doby

heartbeat-1892826_1280

S výrazem EKG se setkal jistě každý. Elektrokardiogram, jejž mnozí lidé dokonce poznali na vlastní kůži. Především ti, bojující s nejrůznějšími srdečními obtížemi. Je to ještě několik let nazpět, kdy tato vyšetření byla prováděna postarší technikou, jejíž výsledek byl sice správný, avšak neumožňoval to, co dnešní zařízení.

Jestliže máte naplánované měření EKG, potom volte lékaře, u nichž se vám dostane profesionální péče za pomoci novodobých nástrojů. EKG Holter neboli miniaturní tříkanálový záznamník, s jehož výstupem se dá pracovat téměř neomezeně.

Co umožňuje EKG Holter?

Pro pacienta zcela nenápadná krabička s displejem. Pro lékaře praktický a velice přínosný modul a hardwarovou detekcí, jež je schopen zajistit až několik desítek hodin záznamu. Přístroj s vysokou vzorkovací frekvencí, který je napájen mikrotužkovou baterií, a data jsou přenášena za pomoci USB kabelu.

Takto profesionální EKG Holter má v daném nemocničním zařízení svůj význam. Pakliže je doplněn o propracovaný systém, lze krátkodobé i dlouhodobé EKG hodnotit z nejrůznějších úhlů pohledu. Vliv na to má hlavně široké množství vyhodnocovacích modulů.

Lékař je posléze schopen vést si bohatou databázi pacientů, u nichž provádí EKG. O špičkovém výsledku mimo jiné vypovídá kvalitní filtrace záznamu.

Zjistěte si, kam půjdete na EKG

Nepodceňujte vymoženosti současné doby, a pokud jdete k libovolnému lékaři, volte takového, jež má moderní EKG Holter. Záznam časové změny elektrického potenciálu způsobeného srdeční aktivitou je důležitým údajem při hledání příčin nejrůznějších onemocnění, z čehož jasně plyne i nadstandardní sběr potřebných dat.

EKG vyšetření může potkat jakéhokoliv jedince. Důležité je, aby bylo efektivní, všeříkající a přínosné, k čemuž dopomáhají právě zmiňované EKG Holtery.