Exekutorský úřad si poradí s pohledávkou i oddlužením

Jste v nepříjemné životní situaci, kdy vám hrozí exekuce? Máte pocit, že je to neřešitelný problém, ze kterého se není možné dostat? Nebo se naopak nacházíte na druhé straně jako věřitel, a domáháte se nedobytné pohledávky? Pak se obraťte na exekutorský úřad, který se na takové případy specializuje.

Jak postupovat při exekuci?

Nemusíte se obávat dlouhého martyria v podobě složitých soudních procesů. O veškeré vaše pohledávky se postará exekutor Ostrava, jenž je dokáže efektivně vymoci. V poslední době je mimosoudní vymáhání pohledávek čím dál oblíbenější, neboť šetří čas a peníze.

Vykonavatel exekuce posoudí vaši pohledávku na základě podkladů, jež od vás obdrží. Na jejich základě vás bude informovat o předpokládané úspěšnosti, finanční nákladnosti a časové náročnosti exekuce. Jakmile si odsouhlasíte postup, může se podat návrh na exekuční řízení. Pokud je oprávněný, soud do 15 dnů nařídí exekuci.

Co všechno exekutorský úřad Ostrava umí?

Jeho náplní jsou nucené exekuce nemovitostí, zabavování majetku a jeho dražby. Dlužníci se mohou přihlásit k dobrovolné exekuci a zároveň získají nepostradatelné informace zabývající se oddlužením. V každém případě si můžete být jisti, že exekutor vykonává svou činnost nezávisle, s ohledem na platné právní předpisy a rozhodnutí soudu. Na jeho práci dohlíží ministerstvo spravedlnosti.

Jakým způsobem se exekuce realizuje?

Vykonavatel exekuce disponuje rozsáhlými pravomocemi, díky nimž dokáže získat detailní informace o finanční situaci dlužníka. V prvé řadě se odčerpá částka z účtu dlužníka. Pokud je na pokrytí dluhu nedostatečná, nastává exekuce na movitý a nemovitý majetek. Tyto zabavené věci se vydraží. Výnos z dražby poté pokryje vymáhanou pohledávku a současně se uhradí náklady spojené s exekucí.