Jak správně založit dno akvária


Možná vám to nepřijde, ale na akvarijním substrátu opravdu hodně záleží. V článku vám vysvětlíme, jak se o akvárium postarat, aby tam rostliny prospívaly.

Akvarijní substrát, kterým dno akvária pokryjete, je důležitý pro růst a vitalitu rostlin. Rostliny velké množství živin přijímají kořenovým systémem, proto je správně zvolený substrát pro jejich růst zásadní.

Proč akvárium osadit živými rostlinami

Živé rostliny v akváriu působí přirozeně, mění CO2 na kyslík a poskytují akvarijním živočichům úkryt.

Jaký materiál je na dno vhodný?

Na dno akvária se nejčastěji používá křemičitý štěrk o hrubosti 2 až 4 milimetry. Pokud byste použili drobnější štěrk, voda by nedostatečně cirkulovala a rostlinám by zahnívaly kořeny. Ve velkých kusech štěrku se špatně udrží rostliny a budou mezi něj zapadávat zbytky krmení pro ryby. Navíc u větších kusů štěrku hrozí, že se o jeho ostré hrany ryby poraní. Jakou barvu zvolíte, je na vašem vkusu, nejpřirozeněji však působí štěrk v přírodních barvách.

Jak postupovat při zakládání dna

  1. Pokud budete akvárium osazovat živými rostlinami, použijte na dno zásobní substrát, na který poté nasypte akvarijní písek nebo štěrk.
  2. Než písek či štěrk do akvária vysypete, properte ho v čisté vodě.
  3. Poté na štěrk nalijte menší množství octa – pokud ocet na štěrku začne reagovat šuměním, není štěrk do akvária vhodný, protože by se z něj uvolňovaly nežádoucí látky.
  4. Když máte písek nebo štěrk připravený, pokryjte jím dno akvária tak, aby v přední části bylo cca 5 centimetrů a jeho vrstva směrem k zadnímu sklu plynule stoupala až do cca 10 centimetrů. Výšku vrstvy přizpůsobte hloubce kořenového systému rostlin. Aby se písek či štěrk z vyvýšené části nesesouval, vyztužte svah kameny.

Zásobní substrát

Zásobní substrát se umísťuje na úplné dno akvária, proto je vhodný do akvárií osazených rostlinami s dlouhým kořenovým systémem. Ze substrátu se postupně uvolňuje hnojivo, které potřebují pro svůj růst rostliny. Na zásobní substrát nasypte jílový substrát nebo akvarijní písek.

Základní jílový substrát

Jílový substrát obsahuje velké množství živin, snižuje hodnotu pH, změkčuje vodu a díky své pórovité struktuře slouží jako filtrační médium, čímž pomáhá v akváriu udržovat čistou vodu.

Dekorace do akvária

Dekorace do akvária a celé jeho vybavení by mělo vypadat přirozeně. Rostliny a dekorace by měly poskytovat rybám úkryty k odpočinku a současně dostatečný prostor pro plavání. Pokud chcete docílit efektu větší hloubky akvária, větší předměty a vyšší rostliny umísťujte do přední části akvária a menší dozadu.