Německo jako turistická destinace

V rámci výroční tiskové konference zastoupení Německé turistické centrály pro Českou republiku (DZT), konané v prostorách pražského hotelu Mandarin Oriental, představil Karel Zelený, vedoucí DZT pro ČR, nejnovější vývoj cestovního ruchu Německé spolkové republiky. Za účasti jeho excelence, velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR Detlefa Lingemanna a člena představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory, pana Bernarda Bauera, byli přítomní zástupci medií a cestovních kanceláří seznámeni s výsledky německého příjezdového cestovního ruchu za rok 2012.

nemecko turisticka zeme

Turistická země Německo je druhou neoblíbenější destinací evropských turistů

Turistická země Německo patří k nejoblíbenějším evropským turistickým destinacím. Již potřetí za sebou se Německo v roce 2012 s 46,2 miliony cest umístilo na pomyslné druhé pozici nejoblíbenějších turistických destinací evropských turistů. Výrazně také roste celkový počet přenocování zahraničních turistů v Německu, kterých v roce 2012 bylo 68,8 mil., a meziroční nárůst z evropských zdrojových trhů, které se na celkovém výsledku podílejí více než 75%, činil 7,1%. Česká republika se na těchto statistikách podílí necelými 860.000 přenocováními od ledna do prosince 2012 a dvouciferným meziročním nárůstem 12,4%.

Velmi cenným je pro Německo umístění na první pozici v kategorii kulturních destinací, přičemž procentuální podíl na trhu činil v roce 2012 dle European Travel Monitor 12%. Obzvláště sousední evropské státy oceňují kulturní bohatství Německa. Pro potenciální návštěvníky představuje i 37 německých památek zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO zajímavý podnět k návštěvě Německa.

Cestování pro mladé

Během tiskové konference byla představena i kampaň DZT pro rok 2013, která si pod názvem „Share the moment – Youth HotSpots in Germany“ klade za cíl, zpřístupnit informace pro mladou generaci cestovatelů a umožnit jim vzájemnou výměnu informací v rámci sociálních medií. Pro ulehčení komunikace byla vytvořena microsite na adrese http://www.germany.travel/youth, kde se nachází i interaktivní mapa Německa s přehledem všech bezplatných Wi-Fi připojení k internetu a dále seznam bodů zájmu (nákupy, bary, festivaly a akce…), vlastnoručně přidávaných uživateli a doplněných i o informace před cestou. Dále je pro chytré telefony se systémem Android a iOS přístupná aplikace, díky které je možné tyto informace čerpat i během cestování. Třetí součástí jsou osobní blogy, které reflektují názor bloggerů na Německo a jeho turistickou nabídku.

Německo jako turistická destinace 

O DZT

Německá turistická centrála (DZT) je německým národním úřadem cestovního ruchu s hlavním sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a technologie (BMWi) zastupuje Německo jako zemi cestovního ruchu a na základě rozhodnutí Německého spolkového sněmu je tímto ministerstvem podporována. DZT vyvíjí a komunikuje strategie a produkty, aby nadále budovala kladnou image německých turistických destinací v zahraničí a podporovala cestovní ruch do Německa. K tomu provozuje 30 zahraničních zas­toupení po celém světě. Bližší informace najdete v našem online tiskovém centru nahttp://www.germany.travel/presse.