Operace očí

Zdravé oči zprostředkovávají každému z nás 80 procent všech vjemů z okolního prostředí, ze světa, v němž žijeme. Kdo by nechtěl mít oči jako ostříž, kdo by nechtěl dobře vidět? Protože však náš zrak zasahuje tolik civilizačních vlivů, jimž není přizpůsoben, může se stát, že dojde k poškození a bude nutná operace očí.

Tým lékařů specialistů z OFTEX oční kliniky v Pardubicích naléhavě doporučuje, abychom cílevědomě pečovali o svůj zrak se zodpovědným přístupem ke svému zdraví. Znamená to dodržovat správné stravovací návyky, které zajišťují našim očím potřebnou výživu, dbát na zdravý životní styl, ve kterém nemá místo kouření a alkohol, chránit oči při práci i při sportu, vyhýbat se rizikovým činnostem, jako je např. zacházení s pyrotechnikou apod. I když brýle nenosíme, je důležité  nepodceňovat preventivní prohlídky u očního lékaře, protože tím nejen chráníme své oči, ale může dojít k odhalení prvních příznaků závažného onemocnění, kterých bychom si ještě vůbec nemuseli sami všimnout.

Kdy je nutné uvažovat o takových zákrocích, jako je operace očí? Je možné se jí vyhnout?

Posouzení tak závažných skutečností přísluší odbornému lékaři. Výše zmíněné, naše nejmoderněji vybavené pracoviště OFTEX oční klinika Pardubice s týmem špičkových specialistů poskytuje služby v nejvyšší kvalitě, dosažitelné v oboru očního lékařství. Zaručuje přesnou diagnostiku potíží i správnost navržených řešení nejrůznějších problémů, které naše oči mohou postihnout v průběhu života, ve starším věku nebo dokonce už v dětství. Toto tvrzení vychází z faktu velmi vysoké úspěšnosti práce tamějších očních mikrochirurgů i z referencí pacientů, kteří se obrátili na toto zdravotnické zařízení.

Kterých onemocnění se operace očí v OFTEXu týkají?

Onemocnění očí, která vyžadují operační řešení, je celá řada. V OFTEXu si poradí i s těmi nejtěžšími a nejnáročnějšími problémy, mezi něž patří např. degenerace sítnice, která se může projevit zcela nečekaně natolik narušeným viděním, že postiženému znemožní i číst nebo řídit auto. Jedna z forem degenerace sítnice je krajně nebezpečná makulární degenerace, která může při zanedbání léčby skončit úplným oslepnutím.

Trápením vyššího věku  bývá šedý zákal, který postihuje lidi po šedesátce. Jde o zakalení oční čočky, které se časem zesiluje tak, že postižený vidí šedě, zamlženě, vidí zkresleně barvy i předměty. Operace šedého zákalu je nevyhnutelná, ale pacient po ní vidí jako zamlada, zvláště když mu jsou implantovány multifokální čočky. Jsou to uměle vyrobené nitrooční čočky, u nichž jsou  vypočítány dioptrie. Tyto čočky řeší i další dioptrické problémy a  zbaví vás jakýchkoli brýlí, protože umějí odstranit dioptrie na blízko i na dálku.

OFTEX oční kliniku Pardubice spokojení pacienti vřele doporučují. Její adresa je www.oftex.cz, telefon: 464 007 800, 776 880 880.