Přemýšlíte, do jakých dluhopisů investovat? Podívejte se na nabídku Uniprospe


Zajímá vás životní prostředí a dopad nevyužitého odpadu na naši planetu? Společnost Uniprospe se specializuje na zpracování odpadu pyrolýzou.

Co dělat s odpady, jako jsou ojeté pneumatiky?

Naše společnost se neobejde bez výroby. Při té však vzniká nebezpečné množství odpadu. Během jednoho roku celosvětová produkce odpadu atakuje hodnotu 4 miliard tun. Pokud už odpad jednou vznikne, jsou tři možnosti, jak jej zpracovat. Může se recyklovat, uložit na skládku nebo energeticky využít. A tím se zabývá právě česká firma Uniprospe.

Tato firma je průkopníkem v oblasti zpracování nebezpečného odpadu, jako jsou ojeté pneumatiky. Zpracováním vzniká tepelný zdroj pro cementárny v České a Slovenské republice i v dalších zemích Evropy. To je prováděno prostřednictvím revolučního procesu pyrolýzy, jehož hlavním výstupem jsou plyn, uhlík a olej. Tato inovativní a patentovaná technologie byla vyvinuta odborníky z univerzity STU v Bratislavě.

Co je pyrolýza a z čeho vzniká?

Pyrolýza je proces, při kterém se rozkládají polymery, plynné uhlovodíky, oleje bohaté na uhlovodíky a mnoho dalších organických materiálů z ropy. Celý proces probíhá tepelným zpracováním bez použití kyslíku, vzduchu a jiných zplynovacích látek. Pro pyrolýzu se používají primárně již zmíněné pneumatiky, dále to mohou být plasty, biomasa či uhlí.

Investujte do dluhopisů Uniprospe

Investice do dluhopisů si získává stále více Čechů. Uniprospe.eu nabízí oproti státním dluhopisům velmi slušný výnos. Firemní dluhopisy jsou navíc cenově dostupné a jsou bezpečné i pro začínající investory. Výplatu úroku ve výši 9,5% p.a. vyplácí pololetně s konečnou splatností ke dni 31.12.2022. Výška výnosu je fixní. Navíc právě nyní probíhá prodej emise s prospektem schváleným Českou národní bankou s názvem UNIPRO SPE01 9,50/22. Prodej je zahájen se zaváděcí slevou 3% z emisního kurzu.