Šetření na právních službách se v některých případech dokáže prodražit

Kdy se neoplatí šetřit na právních službách? Když žádáme náhradu nemajetkové újmy i když řešíme napohled banální darovací nebo kupní smlouvu.

Nemajetková újma je v rukou soudců, vymoci větší odškodnění dokáže dobrý právník

O nemajetkové újmě mluvíme zejména jako o následcích na zdraví a životě při dopravních nehodách, násilné trestní činnosti, u pracovních úrazů, nemocích z povolání nebo při zanedbání zdravotní péče. O odškodnění může žádat poškozený, ale i pozůstalí, pokud byla důsledkem smrt.

Před čtyřmi lety přinesl nový občanský zákoník do této oblasti řadu změn. Soudy dostaly mnohem větší pravomoci při rozhodování o udělování výšky odškodnění. Za čtyři roky se však zdaleka neměly šanci vytvořit mantinely, na základě kterých by šlo náhrady přesně stanovit. Vznikla sice databáze judikatury k náhradě újmy na zdraví, kterou se částečně lze řídit u stanovení odškodnění pro poškozené. Ta ale rozhodně nedokáže napovědět, jakou nemajetkovou újmu přisoudit pozůstalým po zemřelém. Abyste získali co největší kompenzaci za svoje znevýhodnění, bolest nebo nemožnost uplatnění, případně za svoji ztrátu, rozhodně je potřebné mít k ruce dobrého právníka. Ten pomůže před soudem obhájit vaše argumenty a výši vašich požadavků na odškodnění.

Více o náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Darovací smlouva není cár papíru

Máte pocit, že jakmile vám někdo něco daruje, tak o nic nejde? Víte třeba, že pokud vám je darována nemovitost, můžete o ni zas přijít?

Mnohdy dochází k situacím, kdy se v rámci příbuzenstva domluvíme na darování různých movitých i nemovitých věcí. Darování by samozřejmě mělo být bez úplaty a bez protihodnoty, ale obvykle je situace jiná. Tetě slíbíte, že se o ni postaráte, a ona vám za to věnuje nemovitost. Dokonce si podepíšete smlouvu a dojde k převodu na katastru. Jenomže pak se situace změní. Teta se udobří se svými dětmi a chce po vás dar zpátky. Dokonce si na to najme právníka. Budete ho potřebovat i vy. Lepším řešením však bylo už na začátku řešit darovací smlouvu s právníkem a předejít tak třeba možnosti odvolání daru pro nevděk.

Nejvíce se chybuje u banální kupní smlouvy

Kupní smlouva je typickým příkladem, kdy si staženým vzorem z internetu umíme pěkně zavařit. Je jedno, jestli jde o kupní smlouvu na věci movité nebo nemovité. Obecné vzory obvykle neřeší konkrétní situaci. Klidně podepíšete formulaci, která vám pak po zaplacení kupní ceny nedovolí již problém zpětně řešit. Nebo dokonce zaplatíte, ale předmět kupní smlouvy nedostanete. „Každá významnější kupní smlouva by měla být řešena s profesionálními právními službami,“ doporučuje JUDr. Kazda, který se s podobně postiženými klienty setkává dnes a denně. Více se dozvíte na webu www.judrkazda.cz.