SPOLEČNOST HONEYWELL PŘICHÁZÍ S DOPORUČENÍM, JAK OCHRÁNIT DOMÁCNOST PŘED OXIDEM UHELNATÝM

Poslední průzkum společnosti Honeywell odhalil, že si řada Čechů neuvědomuje riziko otravy oxidem uhelnatým a nepodniká žádné kroky k tomu, aby této otravě předešli. Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování dřeva, nebo fosilních paliv, jako jsou uhlí, či zemní plyn. Průzkum společnosti Honeywell ukázal, že ačkoli 74 % domů je vytápěno pomocí zařízení spalujících tento typ paliv, tak více než třetina majitelů (37 %) nevykonává pravidelnou technickou kontrolu svých zařízení a pouze tři procenta z nich má ve svých domech nainstalované zařízení na detektory přítomnosti oxidu uhelnatého.

141009_CzadoweDomy_0178 - zmenšený (1)

Fakta o oxidu uhelnatém

 • Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který může být pro člověka extrémně nebezpečný.
 • Vliv otravy na dýchací ústrojí závisí na koncentraci a délce doby, po kterou je člověk takovéto situaci vystaven.
 • Lidé jsou nejčastěji v nebezpečí, během spánku kdy si nemohou všimnout příznaků otravy.
 • Vdechování oxidu uhelnatého je nebezpečné pro každého člověka, ale existuje zde několik skupin, které jsou tímto plynem zvláště ohroženy. Jde především o novorozence a děti, těhotné ženy, starší osoby, lidi se srdečními a respiračními onemocněními.
 • Typicky otrava oxidem uhelnatým způsobuje bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zmatenost, rozmazané vidění a může také vést ke ztrátě vědomí a v těch nejhorších případech až ke smrti.
 • I když skoro tři čtvrtiny Čechů používají zařízení, která produkují oxid uhelnatý, tak pouze 36 % vlastníků si uvědomuje nebezpečí spojené s únikem tohoto plynu. 52 % věří, že žádné nebezpečí nehrozí a 12 % lidí si není jistých.
 • Více než čtvrtina (26 %) dotázaných se rozhodla nepodnikat ve své domácnosti žádné kroky k ochraně před oxidem uhelnatým.
 • Více než jedna třetina (34 %) se rozhodla neinvestovat do detektoru oxidu uhelnatého, protože mylně věří, že jim k ochraně postačí jen kvalitní odvětrávání.

Jak snížit riziko otravy CO

V reakci na hrozbu otravy CO v českých domácnostech se společnost Honeywell rozhodla zvýšit povědomí o nebezpečí úniku tohoto plynu. Jako součást své evropské kampaně “Carbon Monoxide Houses” vydala následující pokyny, aby se vlastníci domů a bytů mohli lépe chránit proti možné hrozbě:

·       V souladu s pokyny výrobce vždy pravidelně kontrolujte všechna zařízení na pevná i plynná paliva. Ucpané odvětrávací potrubí, koroze a chybně nainstalovaná nebo poškozená zařízení mohou být příčinou úniku CO.

·       Zkontrolujte, že jsou zařízení na pevná i plynná paliva správně nainstalována, přesně podle návodu výrobců.

·       Vždy se ujistěte, že jsou topná zařízení očištěná od prachu a nečistot a že fungují správně. To platí především pro zařízení, která nebyla dlouho využívána, například během letních měsíců.

·       Pokud na sobě pozorujete nevolnost, závratě, bolesti hlavy, ztrátu rovnováhy, rozmazané vidění, nebo letargii a zároveň máte podezření na únik CO, vypněte spotřebič, co nejrychleji otevřete okna a vyvětrejte prostor, přesuňte všechny osoby z domu na čerstvý vzduch a okamžitě zavolejte sanitku a hasiče.

·       Nejlepší způsob, jak zabránit úniku CO, je zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého. Na rozdíl od požárního alarmu jsou tato zařízení určena výhradně k tomu, aby upozorňovala, že dochází k úniku CO ještě před tím, než jeho hladina dosáhne život ohrožující úrovně. 

Jak zvolit vhodný detektor CO do vaší domácnosti

Průzkum společnosti Honeywell ukázal, že pro většinu Čechů (59 procent) je nejdůležitější certifikace produktu. Je to nesmírně důležité, protože certifikace garantuje, že zařízení bude fungovat trvale a na mimořádně vysoké úrovni po celou dobu jeho životnosti.

Poplašný přístroj Honeywell

Detektory oxidu uhelnatého jsou snadno dostupné a poměrně levné. Honeywell nabízí 3 nové ověřené modely – XC70, XC100 a XC100D. Všechny tři se vyrábějí v Evropě a splňují přísné bezpečnostní normy – EN50291-1:2010, EN50291 – 2:2010 a EN5029 2:2013. Jsou též v souladu se směrnicí o nízkém napětí a omezení používání nebezpečných látek (OPNL). Detektory oxidu uhelnatého od společnosti Honeywell je možno používat nejen v domech, ale také v karavanech, na lodích a chatách. Ještě důležitější je fakt, že se dají nainstalovat i jako součást větších systémů, tzn. společně s požárními alarmy.

Poplašný přístroj na detekci oxidu uhelnatého ve vzduchu provádí každou hodinu automatický test. Aktivuje se, pokud zjistí určitou koncentraci oxidu uhelnatého, jak je uvedeno níže:

 • 50 ppm: Poplachový signál 60 až 90 minut
 • 100 ppm: Poplachový signál 10 až 40 minut
 • 300 ppm: Poplachový signál do 3 minut

Všechny tři modely jsou nenáročné na užívání, s viditelnými indikátory alarmu a hlasitou sirénou. Tyto detektory se dají jednoduše upevnit na stěnu, strop, anebo postavit volně do prostoru. Nevyžadují žádné napájecí kabely a díky těsnícímu pouzdru je možné je nainstalovat dokonce i do koupelny. Majitel si může případně nastavit detektor tak, aby spustil prvotní poplach v momentě, kdy koncentrace CO překročí 25 procent úrovně nastavené podle norem na vyhlášení poplachu. Alarm má 7 denní paměť, takže zaznamenané poplachy a koncentraci CO mohou analyzovat profesionální technici.

 

XC100D with lights_Czech

Model XC70 má 7 letou a modely XC100 a XC100D 10 letou záruku. Detektor XC100D je vybavený i LCD displejem pro jednodušší sledování stavu a podávání zpráv o možné hrozbě.

Kampaň Carbon Monoxide Houses

Cílem celoevropské kampaně Carbon Monoxide Houses je dosáhnout toho, aby lidé nepodceňovali riziko otravy oxidem uhelnatým ve svých domovech. Kampaň je zaměřena na lidi žijící v domech nebo bytech, kde jsou k vytápění využívána zařízení spalující zemní plyn, uhlí, dřevo, nebo topný olej.

Známá polská fotografka Lidia Popiel fotograficky ztvárnila hrozbu otravy CO. Kolekci fotografií věnovala kampani na téma Carbon Monoxide Houses. Její sugestivní obrázky znázorňují skutečnost, že toto riziko hrozí i v krásných novostavbách, a ne jen ve starých a zanedbaných domech jak si myslíme. Více informací o kampani Carbon Monoxide Houses a fotografiích Lidie Popiel se dozvíte na stránkách www.detectormonoxidcarbon.cz.

Napsat komentář