Bezpečnost při práci se nevyplatí podceňovat

Stejně tak, jako je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, je zároveň povinností každého zaměstnance tyto pokyny následně a bez výhrady dodržovat. Netýká se to však pouze rizikových zaměstnání, k úrazu můžete přijít téměř kdekoliv. Důležité je tedy na všechna rizika upozornit a důsledně jim předcházet.

Školení BOZP

Při BOZP proškolování zaměstnanců je tedy nutné, aby se dozvěděli to, co je pro ně důležité. Tím pádem by měly být obecné kurzy doplněny i o specifika, která se týkají daného pracoviště. Všechna školení zaměstnanců by měla být prováděna okamžitě při nástupu do zaměstnání, ale zaměstnavatel má povinnost je pravidelně opakovat i v jeho průběhu.

Nejčastější způsob školení na bezpečnost práce je přímo na pracovišti za přítomnosti lektora. Výhodu je bezesporu ušetřený čas oproti těm, na která se musí dojíždět. V současné době však mnohem více nabírá na oblíbenosti školení zaměstnanců online. Na rozdíl od jiných možností je finančně méně náročné, díky tomu je oblíbené. Samotná školení probíhají formou takzvaného e-learningu přes internet. Výhodami jsou tedy především rychlost a variabilita. Každý zaměstnanec si navíc vybere svůj vlastní termín.

Vyzkoušejte školení s Civop

Zaměstnavatel se také často domnívá, že vlastně stačí, když zaměstnanec přijde, vyslechne si vše, co musí dodržovat, a tím má svoji povinnost splněnou. Takovéto školení se ale zcela míjí účinkem. Zaměstnanci bývají spíše otrávení a nikdo si z něj to podstatné neodnese. Vždy je proto důležité vybrat vhodnou formu. Zkuste například školení od externí agentury Civop. Ta zajišťuje všechny možné kurzy, jejichž součástí je zároveň vypracování příslušné dokumentace. Na jejich stránkách si sami můžete prohlédnout mnohé reference.