Co je kabala, víte to?

prayer-650426_640
Termínem kabala se označuje židovská mystika, jejímž autorem je podle tradice rabín Šimon ben Jochaj, který žil v Galileji ve 2. století po Kristu.
Zpočátku ve starověku nebyla kabala příliš známa ale ve středověku nastal rozmach kabalistického učení a překvapivě v Orientu, odkud se pak časem rozšířilo do Německa, Provence, Španělska a dalších zemí. Ani u nás v Čechách nebyla kabala věcí neznámou.
Hlavním spisem je kniha Zohar, neboli Kniha záře, která byla napsána ve 13 století Moše de Leonem. Dalším zdrojem pro poznání kabaly je starověká kniha Sefer necita neboli v překladu Kniha stvoření a kniha Babit . Základem všech těchto knih je podrobný výklad k Pěti knihám Mojžíšovým. Kostru mystického učení netvoří psaná literatura, nýbrž ústní výklad, který se hebrejsky nazývá kibel v překladu přijímání.
Bůh je podle učení kabaly definován jako Nicota, která se stahuje do sebe a uvolňuje prostor pro stvoření bytí světelným paprskem („a bylo světlo“). Takto vzniklý svět se dělí do deseti sfér – sefir. Pomoci speciálních technik, které znají jen „zasvěcení“ pak lze vést zasvěcence k vyšším sférám po vzestupné cestě „stromu života“, spojujícího jednotlivé sefíry.
Rabíni přikládali zvláštní význam některým biblickým textům např. z knih Genesis, Ezechiel, Daniel, jejichž zpětnou analýzou jako by pozpátku měl člověk získat vhled do tajemství vzniku samotného Boha či stvoření světa. Pro tuto náročnost na chápání s složitost se nedovolovalo studium kabaly mužům před čtyřiceti léty života. I potom však bylo důležité nikoli rozumové poznání, nýbrž mystický prožitek, při němž se „pravda odhaluje před očima jako princezna svému muži“ (Zohar II, 99a).
Výklad kabaly byl ovšem mimořádně pružný a poskytl nepřímo základy pro numerologii, astrologii, transcendentální meditaci, józe, učení o převtělování duší, ale i jazykovému strukturalismu a jiným v současné době moderním učením. Možné souvislosti mezi kabalistickým chápáním skutečnosti a kvantovou či nukleární fyzikou popsal zajímavě zesnulý a i u nás dobře známý americký spisovatel Chaim Potok v románu vydaném v tehdejším Československu v r. 1980 pod titulem Kniha světel.
Do tajů prastaré židovské mystické nauky, kabaly, se dnes snaží proniknout i takové osobnosti, jako je např. Madonna, ale i třeba topmodelka Naomi Cambell, Barbra Streisand, ale i třeba Elizabeth Taylor V Londýně dokonce existuje kabalistické centrum na Mayfair Street, které navštěvují doktoři všech profesí, realitní agenti, celebrity zpěváci…Všichni věří, že prastará mystika jim přinese trvalé štěstí a vnitřní pokoj.
Nauku tradičně uchovávali nejvzdělanější židovští rabíni, kteří byli důvěrně obeznámeni se 4000 let starými náboženskými texty.
Kabala, ostatně tak jako mnoho dalších věcí je v současné době zneužita ke komerčním účelům a tak se dnes v západní Evropě a Spojených státech pořádají kurzy jako např. kurz pro muže „podle kabaly po čem ženy touží“, nebo další kurzy jako „Jak překonat skryté závislosti“, „Jak být trvale zamilován“ či „Jak odhadnout lidi za 5 minut“.
Kabalističtí lektoři také slibují zastavení, nebo zabrzdění stárnutí. Vedle problematických tzv. kabalistických kurzů je však zneužíváno jméno kabala třeba i pro minerální vodu, která obsahuje „ v každé kapce staleté moudrosti“, nebo kosmetické výrobky, které tvoří zvláštní skupinu výrobků, kdy např. „kabalistické oční stíny“ přijdou v přepočtu na našich asi 3000 korun.
Tyto výstřelky samozřejmě jsou trnem v oku představitelům judaismu, neboť jde podle nich o absurdní a skandální zneužití tradice kabaly. Učení rabíni říkají, že tisícileté učení je předkládáno jako nějaký komiksový příběh a celé kabalistické centrum v Londýně je jen podvrh, který s kabalou a jejím učením nemá nic společného.
Kabala podle židovských učenců má sice v dnešní době velkou přitažlivost, ale nemůže nikdy přinést žádný rychlý recept na úspěch či zdraví.. Opačného názoru jsou však lektoři kabalistického kurzu pro začátečníky, kdy za 7 liber frekventanti zírají na hebrejská písmena napsaná na tabuli s tím, že prosvítí své nemocné orgány.
Samo o sobě by jistě nešlo o nic nebezpečného, kdyby lektoři na konci kurzu neprohlašovali místopřísežně, že účastníci kurzu jsou zcela uzdraveni. A tady se už dostávají tito lektoři na úroveň všech těch zázračných léčitelů, kteří podle fotografie, nebo změti načmáraných čar zjistí, že máte snížení žaludku (na to je dobré, jak kdysi radil pan Holcman černá tlačenka. Po té se prý zvedá žaludek), nebo kratší nohu o 3 cm.
Je tedy jasné, že tito kabalističtí lektoři jsou šarlatány, kterým nelze věřit. Nicméně pro to, že někdo zneužívá kabalu a její učení, nebude tato stará židovská mystická nauka zavržena a stále bude onou tajnou naukou židovského náboženství a její znalost nebude dopřána každému, ale jen vyvoleným.
Zdroj: Temere.com