Elektronická cigareta

E-cigareta se v poslední době stala prodejním hitem, od kterého si kuřáci slibují “zdravější” kouření. Jedná se o moderní vynález, který byl patentován v Číně teprve v roce 2006. Elektronická cigareta má kuřákovi poskytnout co nejdokonalejší simulaci skutečného kouření, za odbourání jeho nežádoucích efektů.

To se jí však daří jen zčásti. Kvůli věrnému napodobení efektů kouření totiž e-cigareta neobsahuje jen čistý nikotin, ale i nosný plyn a aromatické látky. U nich byly výzkumem zjištěny určité nedostatky a jejich zdravotní nezávadnost je tedy nejistá. Odborníci v oblasti kouření navíc označili za absurdní samotnou ideu “zdravější cigarety”. Světová zdravotnická organizace pak nedoporučila elektronickou cigaretu jako prostředek vhodný k odvykání kouření. Co tedy elektronická cigareta přináší za pozitiva?

Má elektronická cigareta nějaké výhody?

Jelikož v e-cigaretě nedochází ke spalování, tak neprodukuje obtížný kouř a zápach. Lze tedy elektronickou cigaretu užívat i v nekuřáckých prosotorech, neboť kuřák neškodí svému okolí. I on samotný však tyto vlastnosti zajisté uvítá.

Díky tomu že nedochází k procesu spalování tabáku, je tělo uchráněno od nebezpečných látek jako je dehet nebo oxid uhelnatý. E-cigareta však také pravděpodobně není zcela zdravotně nezávadná. Nicméně četné toxikologické studie dokázaly, že její zdravotní závadnost je významně menší, než závadnost běžné cigarety.

Když se na elektronickou cigaretu podíváme jako na prostředek k odvykání kouření, dostáváme se na tenký led. Výrobci a prodejci e-cigaret samozřejmě tvrdí, že je to prostředek ideální, avšak tomu je lepší nevěřit. Je minimálně sporné, zda je prospěšné, že se zachovává a napodobuje rituál kouření, který je obvykle významnou složkou psychické závislosti na cigaretách. Větší výhodou elektronické cigarety může být možnost regulovat si postupně dávky přijímaného nikotinu. Přesto je pro odvykání lepší využívat například náhradní nikotinové léčby, která není kouření vůbec podobná.

Cena elektronické cigarety

Pokud nejste schopni přestat kouřit a zajímáte se o elektronickou cigaretu třeba z hlediska neškodnosti pro vaše okolí, pak vězte, že je tu ještě jedna poměrně zajímavá výhoda. Elektronické cigarety jsou totiž velmi výhodné ekonomicky. Prodejci uvádí, že jedna vyměnitelná náplň e-cigarety odpovídá zhruba jedné krabičce běžných cigaret. Když tedy uvažujeme cenu 15 Kč za tuto náplň a 65 Kč za krabičku cigaret, pak se u elektronické cigarety vejdeme do celkové ceny 500 Kč/měsíc, zatímco běžné cigarety nás ve stejném období stojí téměř 2000 Kč. Nesmíme zapomenout, že e-cigareta vyžaduje počáteční investici do zařízení zhruba ve výši 1000–3000 Kč, avšak ta se nám poměrně rychle vrátí. Cena konkrétní elektronické cigarety závisí samozřejmě na značce a kvalitě.

Jak elektronická cigareta vypadá a jak funguje?

Na první pohled bývá elektronická cigareta velmi podobná běžné cigaretě. Celé zařízení funguje na dobíjecí baterii. Princip je vcelku jednoduchý. Potáhnutím z cigarety se aktivuje celý mechanismus. Postupně se začne, za pomoci tzv. atomizéru (část obsahující žhavící tělísko), z vyměnitelné kapsle řízeně odpařovat nikotinová směs. Vše je téměř dokonale propracované. Na konci cigarety je dioda, která doutná. Příchuť je podobná běžné cigaretě (mohou být i nejrůznější jiné příchuti) a dokonce je možné pozorovat vyfukovaný dým. V případě elektronické cigarety se ovšem ve skutečnosti nejedná o žádný dým, ale o obyčejnou páru, která je bez zápachu a není škodlivá.

Článek byl připraven ve spolupráci s redakcí Profi-news.cz.