Finanční kontroly nikdy nespí, mějte účetnictví v pořádku v průběhu celého roku

Zdá se, že účetní, daňoví a ekonomičtí poradci nikdy nespí. Sotva se podala řádná daňová přiznání fyzických osob, už zas vrcholí termíny odevzdávání „růžových papírů“ směrem od firem, jimž DPH zpracovávají daňoví poradci, k finančním úřadům. Pravidelné uzávěrky a kontrolní hlášení se odevzdávají v průběhu celého roku, dokumenty pro případné audity a kontroly musejí být připraveny rovněž každý den. Chcete-li spát spánkem spravedlivých, přenechejte starosti s účetnictvím, listiny s finanční situací, daňovou evidenci, reporty, žádosti o úvěry a dotace specialistům na slovo vzatým. Ten, kdo zvládá účetní poradenství, dokáže pomoci jednotlivým živnostníkům, firmám, akciovkám i společnostem s ručením omezeným.

Ekonomické poradenství se hodí začínajícím i prosperujícím živnostníkům a firmám

Fundované ekonomické poradenství se hodí začínajícím podnikatelům, kteří se živností teprve začínají a nevědí si rady s jednoduchou i složitou matematikou, rozuměj jednoduchým i podvojným účetnictvím. Obrátit se na renomované poradce mohou i vlastníci již zavedených firem, kterým se nezdá vnitřní hospodaření a chtějí si od nezávislého zdroje prověřit správné fungování a prosperitu vlastní firmy.

Nejste spokojeni se stávajícím účetním? Možná nastal čas na změnu

V případě, že se nezávislému účetnímu podaří odhalit velké chyby v hospodaření, případně zjistit nesrovnalosti se stávajícím vedením účetnictví, možná byste se měli zamyslet nad změnou podnikového účetního. Vedení účetnictví by neměla být žádná věda pro odborníky, již se věnují dané problematice mnoho let, mají zkušenosti se správou účetnictví malých podniků i velkých společností, orientují se v legislativních změnách a úpravách ze strany Ministerstva financí ČR.