Online výuka prezenční vzdělávání plnohodnotně nenahradí


Online výuka v tuto chvíli funguje poměrně dobře. Nedá se ale očekávat, že se tímto směrem vydá školství dlouhodobě. Mělo by to totiž negativní účinky.

Studenti se sice pomalu vrací do školy, v nejbližší době to ale stále nevypadá, že bychom se měli vrátit do normálu. Online porada a digitalizace výuky přitom dlouhodobě nenahradí klasickou praktickou výuku.

Online výuka tu prezenční nenahradí

Obzvlášť na tom utrpí studenti technických oborů, kteří v posledních měsících přišli o možnost něco nového se naučit. Zejména truhláři, obráběči a zájemci o podobná řemesla v podstatě přijdou o rok studia bez toho, aniž by mohli pilovat svoje schopnosti. Zvlášť pokud pracují na strojích, které si domů jen tak někdo nepořídí. Což je případ celé řady učňovských oborů.

Není ale žádným tajemstvím, že v některých oborech by mohla výuka v podobě videokonference dlouhodobě fungovat poměrně dobře. Jde ale jen o přístup studentů. Pokud k distančnímu vzdělávání přistoupí zodpovědně a nebudou zbytečně narušovat vyučování, pak mají velkou pravděpodobnost, že pochytí stejně množství informací jako při klasické prezenční výuce.

Bez práce nejsou koláče

Webinář ale praktické vzdělávání rozhodně nenahradí. A má to hned několik důvodů. Jedním z nejdůležitějších, především pro malé děti, je sociální prvek. V útlém věku je totiž potřeba, aby se dokázaly konfrontovat i s ostatními dětmi a naučily se sociálním dovednostem. Pokud tuto možnost malým dětem vezmete, mohlo by je to nenávratně poznamenat na psychice a výrazně jim to ztížit vstup do běžného života.

Je tedy skvělé, že se česká společnost dokázala tak rychle zmobilizovat a nabídnout dobré řešení, prezenční výuka je ale naprosto nezbytná. Neobejdou se bez ní nejen malé děti, ale také studenti technických oborů. Ti totiž budou mít s největší pravděpodobností stížený vstup na pracovní trh, především kvůli roku, během kterého nemohli pilovat svoje dovednosti.