Uzavíráte manželství? Se změnou dokladů myslete i na odpovídající pojištění

S uzavřením manželství se v životě lidském mění mnohé. Jméno, stav, ale i hodnoty. Většina z nás považuje za samozřejmé, že si po sňatku budeme kvůli změně rodinného stavu či jména muset vyměnit osobní doklady a některé dokumenty. Měli bychom ale také zvážit, zda v manželském stavu nenastal vhodný čas na nové nastavení pojistných smluv. V manželství a v rámci rodiny totiž přebíráme odpovědnost i za své nejbližší.

Pojištění v manželství

Manželství, majetek a pojištění

Pojistit šťastné manželství, bohužel (či bohudík?), nelze. Společné závazky obou manželů si ovšem pozornost a správně nastavené pojištění zaslouží, aby v budoucnu nedošlo k nepříjemným situacím, které by mohly spokojené manželství narušit. A to jak v rovině materiální a majetkové, tak životní a zdravotní.

Pokud se novomanželé stěhují do nového bytu či domu, nepochybně nezapomenou na sjednání pojištění nemovitosti a domácnosti, jež lze například u Kooperativy vyřídit online. Stávající pojistné smlouvy je ovšem vhodné revidovat i v případě, kdy se partneři nastěhují jeden ke druhému. U pojištění domácnosti by v takové chvíli měli věnovat pozornost především aktualizaci výše pojistného plnění, aby se – zejména s ohledem na nové vybavení domácnosti a společný majetek – vyhnuli možnému podpojištění.

Jedna smlouva, či každý zvlášť?

A na co se zaměřit při sjednávání pojištění životního? V rámci životního pojištění manželského páru či rodiny se nabízí třeba možnost uzavřít jednu společnou pojistnou smlouvu pro oba manžele, případně i pro další členy rodiny, zpravidla děti. Racionálním důvodem pro uzavření jedné společné pojistné smlouvy pro několik pojištěných osob zároveň může být například nižší cena, neboť pojišťovny v takových případech častokrát nabízejí výhodné slevy na pojistném.

Toto řešení ovšem kromě výhod může přinést i některá omezení, někdy se proto vyplatí uzavřít pro každého účastníka smlouvu vlastní. Například u společně sjednaného životního pojištění by druhý z manželů nemohl uplatnit daňovou slevu nebo čerpat příspěvky na pojištění od zaměstnavatele, na něž by ale měl nárok, pokud by sjednal životní pojištění individuálně.

Při uzavírání jedné společné smlouvy byste mohli na potíže narazit také tehdy, pokud je zdravotní stav jednoho z manželů komplikovanější a pojišťovna jej vyhodnotí jako rizikový.

Manželé, děti, rodina

Pokud se rodina rozroste o potomky, je přirozeně nezbytné do pojistných smluv zahrnout rovněž je. Za zvážení stojí především životní a úrazové pojištění pro děti, které v kombinaci s dobře nastaveným životním pojištěním rodičů zaručí, že v případě nečekané události, jakou se může stát například dlouhodobé onemocnění dítěte, získá rodina garantovaný příjem. A to i v situaci, kdy jeden z rodičů bude muset o dítě nepřetržitě pečovat.