Zkoušky z angličtiny YLE. Motivujte své děti ke studiu jazyka!

Zkoušky z angličtiny dětem i dospělým otevírají nejedny dveře. Studentům středních, vysokých, a dokonce i základních škol umožňují absolvovat rok či více let studia v zahraničí. Čerstvým absolventům, hledajícím uplatnění na trhu práce, pak skýtají lepší možnosti profesního uplatnění. O možnostech cestování ani nemluvě.

Co se vám ale vybaví, když se řekne zkouška z angličtiny? Pravděpodobně zkouška na úrovni FCE, CAE, CPE a podobně. Víte však, že zkoušky z angličtiny mohou dělat už žáci prvního stupně ZŠ? K tomuto účelu slouží zkoušky britské společnosti Cambridge, označené jako YLE (Young Learners English). Konkrétně se jedná o zkoušky tří úrovní – Starters, Movers a Flyers.

Zkoušky YLE jsou jednodušší než nejjednodušší zkouška z řady klasických cambridgeských zkoušek (PET) a jsou navíc tematicky i strukturou přizpůsobeny úrovni dětí. Kromě toho jsou motivačního charakteru. To znamená, že certifikát si ze zkoušky odnese každý účastník. Větší či menší úspěch pak odlišuje počet „erbů“, které má dítě na certifikátu vyznačeno. K hodnocení typu „prospěl/neprospěl“ se nepřistupuje. Jejich cílem je totiž povzbudit děti k dalšímu studiu a vybudovat v nich zdravé sebevědomí.

Zkoušky YLE děti mohou skládat v několika termínech za rok, a to ve speciálních testových centrech. Aby pro dítě zkouška nepředstavovala stres a cítilo se k ní připraveno, je vhodné nejprve absolvovat jazykový kurz, který dítě ke zkouškám připraví. Jazykové školy zaměřující se na práci s dětmi každoročně vypisují kurzy, ve kterých lektoři s dětmi procházejí cvičené testy a trénují klíčové kompetence.